איך להעביר בעלות על רכב

איך להעביר בעלות על רכב

העברת בעלות רכב מהווה תהליך חשוב ברכישת רכב, המאפשר לשנות את הבעלות ולהעביר אותה מידי המוכר לידי הקונה. תהליך זה מכיל כמה שלבים פורמליים ותנאים שיש לציית להם על מנת לבצע את ההעברה בצורה חוקית ונכונה.

ההעברה ניתנת לביצוע במסגרת שירות העברת בעלות רכב, שפועל בגופם של רשות הרכב והשימושי התחילו את התהליך ומתנהלים בו על מנת לוודא עבירת בעלות תקינה וממוקדת למכירת הרכב.

ישנם מספר דרכים לבצע העברת בעלות על רכב, כולם כוללים את תהליך המדיניות, ההשלמה של התקנות, התנאים והמסמכים הנדרשים. ייתכן ולכן כדאי לקחת בחשבון את היכולת והכושר של הרесמים בהם יתנהלו ולבחון את הדרכים השונות הקיימות.

נקודות מרכזיות:

 • ההעברה על רכב היא תהליך פורמלי בו נדרשים תנאים כגון זהות ותעודות הביטוח.
 • שירות העברת בעלות רכב מוצע על ידי רשות הרכב והשימושי.
 • ישנן כמה דרכים לבצע העברת בעלות, דרך אינטרנט או דרך הדואר.
 • כל דרך כוללת צירוף מסמכים הנדרשים כגון תעודת זהות ורישיון הרכב.
 • מחיר העברת בעלות רכב משתנה בהתאם לסוג הרכב ונע בטווח מחירים סביר.

איך להביא את העברת בעלות רכב?

רוב המקרים דורשים לבצע את העברת הבעלות באחד מסניפי דואר ישראל. עבור כלל המקרים, יש להביא מסמכים כגון תעודת זהות של המוכר והקונה, רישיון הרכב, תעודת ביטוח חובה, ותשלום אגרה בהתאם לסוג הרכב. יידרשו גם צירוף טפסים נוספים במקרים מסוימים כמו אורח נכה, רכב נכה, רכב מסחרי או צילום המסמכים.

המסמכים הנדרשיםהתהליך
תעודת זהות של המוכר והקונהצירוף מסמכים המוכרים והקונים
רישיון הרכבהצגת רישיון הרכב בפני הרשות
תעודת ביטוח חובהצירוף תעודת הביטוח
תשלום אגרהשילוב תשלום האגרה בפני הרשות
טפסים נוספים במקרים מיוחדיםצירוף טפסים נוספים בהתאם למקרה הספציפי

איזה דרכים קיימות להעביר בעלות רכב?

ישנן שלוש דרכים לבצע העברת בעלות על רכב: העברה מקוונת, דרך דואר ישראל או דרך משרד רשות הרישוי.

העברה המקוונת נעשית דרך האזור האישי הממשלתי באינטרנט. לבצע העברה מקוונת נדרשת זהות מוכר, זהות קונה, רישיון הרכב, צירוף תעודת ביטוח חובה ותשלום אגרה.

העברה בדואר ישראל אפשרית כאשר אין עיקולים, שעבודים או הגבלות. המוכר והקונה יכולים להגיע לבנק הדואר ולהוסיף את כל המסמכים הרלוונטיים.

העברת בעלות במשרד רשות הרישוי מתבצעת במקרים המיוחדים שבהם אין אפשרות לבצע העברה דרך דואר ישראל, כמו רכב עם הגבלה או שעבוד, רישיון שאינו בתוקף מעל ל-3 חודשים, ריבוי בעלים ועוד.

איך מתבצעת העברת בעלות רכב?

יש שלושה אופנים לבצע העברת בעלות רכב: מקוונת, דרך דואר ישראל או במשרדי רשות הרישוי. העברת בעלות מקוונת ניתנת באופן מידי ונוח דרך האזור האישי הממשלתי באינטרנט, ולהעברה נדרשות ת"ז המוכר והקונה, תעודת הרכב ותשלום אגרה. יתכן מקרים מיוחדים בהם מוטב לפנות לדואר ישראל או למשרדי רשות הרישוי, לדוגמה כאשר יש שינוי במספר הבעלים, הרכב נכה, או כאשר יש ציבוריות פתוחה על הרכב.

איך מתבצעת העברת בעלות רכב
אופן העברת בעלות רכבתנאים
מקוונתת"ז המוכר והקונה, תעודת הרכב, תשלום אגרה
דרך דואר ישראלשינוי במספר הבעלים, רכב נכה, ציבוריות פתוחה
במשרדי רשות הרישוימתרגלים במקרים מיוחדים

מה צריך לספק לביצוע העברת בעלות רכב?

על מנת לבצע העברת בעלות רכב יש לספק את תעודת הזהות של המוכר והקונה, וכן את רישיון הרכב ותעודת ביטוח חובה. ייתכן ויהיה צורך בצירוף מסמכים נוספים במקרים מיוחדים, כמו עבירת בעלות עם מיופה כוח, ביבוא אישי, במקרה של רכב נכה, או בעת הוספה, שינוי או ביטול של שותף ברכב.

נושאים נוספים בהעברת בעלות רכב

בנוסף לתהליכים המקובלים של העברת בעלות רכב, קיימים נושאים נוספים שעשויים להתערער במקרים מסוימים. האם אתם מתעסקים עם כפל רישיון או חידוש רישיון? האם העברת הבעלות היא חלק מהעברת הרכב בירושה או מעיזבון? הגעתם למקום הנכון!

כפל רישיון או חידוש רישיון

במקרים בהם יש צורך לכפול או לחדש רישיון כחלק מתהליך העברת הבעלות, יש לפנות לתחנת שירותי המחוז מקום מגורים המוגדר ברישיון. ספקו את כל המסמכים הנדרשים ובקשו לבצע את העברת הבעלות במקביל עם הכפל או החידוש של הרישיון.

העברת בעלות לרכב בירושה או מעיזבון

במצבים מסוימים, יתכן ותצטרכו להעביר את הבעלות על רכב במעמד כפל הרשומים או מענה לשינוי הרשומים ברשות הרכב. במקרה של רכב שהושג בירושה או מעיזבון, יש לפנות למשרדי רשות הרישוי ולמתג את מסמכי ההעברה יחד עם המסמכים הנדרשים לכפל הרשומים.

הזדמנות זו מציעה לכם להמריא על סניפי דואר ישראל ולחדש או לכפול את הרשומים במקביל להעברת בעלות הרכב.

מחירון העברת בעלות רכב

מחיר העברת בעלות רכב משתנה בהתאם לסוג הרכב. מחיר העברת בעלות לרכב מנועי מכל סוג, למעט רכב רשיון סחר, הוא 219 ש"ח. מחיר העברת בעלות על רכב מנועי מסחרי עומד על 37 ש"ח, והמחיר עבור רכב לא מנועי מכל סוג הוא 74 ש"ח.

https://www.youtube.com/watch?v=QKJjJ2HeLrQ
סוג הרכבמחיר העברת בעלות
רכב מנועי מכל סוג, למעט רשיון סחר219 ש"ח
רכב מנועי מסחרי37 ש"ח
רכב לא מנועי מכל סוג74 ש"ח

הסוגים השונים של העברת בעלות רכב

ישנם מספר סוגים שונים של העברת בעלות רכב, עם תהליכים מיוחדים עבור כל סוג:

 • העברת בעלות רכב עם מיופה כוח
 • העברת בעלות לרכב ביבוא אישי
 • העברת בעלות אוטובוס
 • העברת בעלות רכב נכה
 • העברת בעלות מונית
 • העברת בעלות רכב בירושה בעת פטירת בעל הרכב
 • הוספה, שינוי או ביטול שותף ברכב
 • העברת רכב ציבורי
העברת בעלות רכב

פרטים נוספים על כל סוג ותהליך אפשר למצוא במדורים המיועדים לכל סוג במאמר.

כפל רישיון או חידוש רישיון

הפעם, בעקבות העברת בעלות שלנו, יש לנו צורך לקפל או לחדש את רישיון הרכב שלנו. כדי לעשות זאת, אנחנו נצטרך להגיע לתחנת שירותי המחוז ולעבור את התהליך במקביל לתהליך העברת הבעלות שלנו.

תהליך הכפל או חידוש רישיון:

 1. אנחנו יוצרים עותק של אישור ההזמנה שקיבלנו מרשות הרכב.
 2. אנחנו מגישים את העותק ליד לוקח מול העותק המקורי של הרישיון הקיים.
 3. אנחנו מוסיפים תשלום נוסף מקביל לתשלום העברת הבעלות, על מנת לכפול או לחדש את הרישיון.
 4. מתבצעת הדפסה חדשה של הרישיון מול העותק המקורי ואישור ההזמנה.
 5. אנחנו מקבלים את הרישיון המוכפל או החדש ומחזירים את העותק המקורי.

תהליך הכפל או חידוש רישיון בעברת בעלות מתבצע במקביל ושלישיות המעורבות – אנחנו, רשות הרכב ולוקח הרכב – מבטיחות את התהליך הקל והמהיר הזה. כעת, כשנחגוג את המוניטין החדש שלנו, נוכל להיות בטוחים שרישיוננו מועזר וסגור, ואנחנו מוכנים לצאת למסע חדש ומרגש עם הרכב החדש שלנו!

תהליך הכפל או חידוש רישיוןעלות כפל או חידוש הרישיון (בש"ח)
כפל רישיון או חידוש רישיון40

בהחלט, כדאי לזכות עם רישיון תקף ועודכני, המאפשר לנו לנהוג בבטחה על הכבישים של ישראל. אנחנו ממליצים לקפות או לחדש את רישיוננו במקביל לתהליך העברת הבעלות, כדי לחסוך זמן ולהבטיח שיש לנו את כל הניירות בסדר לטיפול ברכב החדש שלנו.

מתי משלמים או מקבלים כסף עבור הרכב?

תשלום עבור הרכב הוא חלק בלתי נפרד מתהליך העברת בעלות. תשלום יכול להתבצע במהלך העברה בסניף הדואר, באמצעות הצ'ק הבנקאי, הגשת כסף מזומן, או באמצעות כל אמצעי תשלום אחר הסכום בין המוכר והקונה. מחיר הרכב והסכום המסוכם ישפיעו על אופן התשלום.

לעיתים ייתכן וחוקי המס מחייבים החזר כספי לרוכש במקרה של מכירת רכב. ההחזר יתבצע לפי הסכם שיתוף עניינים בין הצדדים ובהתאם לתנאי המכירה. כדי לוודא החזר מדויק של כסף לרכוש, עליך להביא לתהליך העברה את כל המסמכים הנדרשים ולהעביר את הרכב בסבלנות ובאמת.

תשלוםאמצעי תשלום
במהלך העברה בסניף הדוארתמורת הצ'ק הבנקאי, מזומן
תשלום חוזר לרוכשעל פי הסכם בין הצדדים ותנאי המכירה

מקרים מיוחדים בהעברת בעלות רכב

העברת בעלות רכב היא תהליך מסורבל ויש בו מקרים מיוחדים שדורשים טיפול נוסף ופיקוח מיוחד. אחד מסוגי המקרים המיוחדים הוא העברת בעלות רכב עם מיופה כוח. במקרים אלו, יש צורך להציג מסמכים נוספים שמוכיחים את מיופה הכוח ולספק אישור מטעם הרוזן המותר שיהיה לנהג, וזאת בנוסף למסמכי הרכב הרגילים.

עוד מקרה מיוחד הוא העברת בעלות לרכב ביבוא אישי. במקרה זה, יש צורך לבצע טיפול נוסף, לספק מסמכים ולהשתמש בעובדי הרשות המקומית שיעזרו בתהליך. עלינו גם לשים לב למקרים שכאלה את העברת הבעלות על אוטובוס, המונית או רכב ציבורי. במקרים אלו, ייתכן ויהיו עוד דרישות נוספות מרוכז סענו כדי לאשר את ההעברה.

מקרים נוספים כוללים העברת בעלות רכב נכה והעברת בעלות במקרה של פטירת בעל הרכב. במקרה של רכב נכה, יש תהליך מיוחד הכולל בדיקת אישורי התאימות ושימוש בסמכויות מיוחדות כדי לבצע העברה. במקרה של פטירת בעל הרכב, יש צורך בהוכחת מקור השינוי בבעלות והפרוטוקול המשפטי המכריע בנושא.

שאלות נפוצות

Q: איך להעביר בעלות על רכב?

A: העברת בעלות על רכב היא תהליך פורמלי שמאפשר שינוי ברישום הרכב לאחר עסקת מכירה. על מנת לבצע העברת בעלות, יש צורך להביא מסמכים כגון תעודת זהות של המוכר והקונה, רישיון הרכב, תעודת ביטוח חובה ותשלום אגרה בהתאם לסוג הרכב. על מנת לסיים את התהליך, נדרש להוסיף את כל המסמכים הרלוונטיים בסניף הדואר.

Q: איך מבצעים את העברת בעלות רכב?

A: קיימות שלוש דרכים לביצוע העברת בעלות על רכב. דרך המקוונת מתבצעת דרך האזור האישי הממשלתי באינטרנט, בה הזוג המוכר והקונה יכול להזין את הפרטים הרלוונטיים ולשלם את התשלום. העברה בדואר ישראל אפשרית במקרים שלא נדרשים עיקולים, שעבודים או הגבלות. המוכר והקונה יכולים להגיע לבנק הדואר ולהוסיף את כל המסמכים הרלוונטיים. העברת בעלות במשרד רשות הרישוי מתבצעת במקרים המיוחדים שבהם אי אפשר לבצע העברה דרך דואר ישראל, כמו רכב עם הגבלה או שעבוד, רישיון שאינו בתוקף מעל ל-3 חודשים, ריבוי בעלים ועוד.

Q: איזה מסמכים נדרשים להעברת בעלות רכב?

A: על מנת לבצע העברת בעלות על רכב, יש לספק את תעודת הזהות של המוכר והקונה, רישיון הרכב ותעודת ביטוח חובה. ייתכן ויהיה צורך בצירוף מסמכים נוספים במקרים מיוחדים, כמו עבירת בעלות עם מיופה כוח, ביבוא אישי, במקרה של רכב נכה, או בעת הוספה, שינוי או ביטול שותף ברכב.

Q: כמה עולה העברת בעלות על רכב?

A: מחיר העברת בעלות רכב משתנה בהתאם לסוג הרכב. לרכב מנועי מכל סוג חוץ מרכב רשיון סחר, המחיר הוא 219 ש"ח. לרכב מנועי מסחרי, המחיר הוא 37 ש"ח. ולרכב לא מנועי מכל סוג, המחיר הוא 74 ש"ח.

Q: אילו סוגי העברת בעלות רכב קיימים?

A: קיימים סוגים שונים של העברת בעלות על רכב. כאשר מעוניין לכפול או לחדש רישיון, יש לקפל או לחדש את הרישיון בתחנת שירותי המחוז ולבצע את העברת הבעלות במקביל. נושאים נוספים בהעברת בעלות רכב כוללים העברת בעלות עם מיופה כוח, העברת בעלות לרכב ביבוא אישי, העברת בעלות על אוטובוס, העברת בעלות רכב נכה, העברת בעלות על מונית, העברת בעלות רכב בירושה בעת פטירת בעל הרכב, הוספה, שינוי או ביטול שותף ברכב, והעברת רכב ציבורי.

Q: מתי יש צורך לשלם או לקבל כסף עבור הרכב?

A: תשלום עבור הרכב יכול להתבצע במהלך העברה בסניף הדואר. התשלום ניתן לבצע באמצעות צ'ק בנקאי, מזומן או כל אמצעי תשלום אחר המוגדר בין המוכר לקונה. במקרים שבהם קיימת החזר כספי מהרכישה, החזר הכסף יתבצע לפי הסכום הנקוב בבין הצדדים.

Q: האם ישנם מקרים מיוחדים בהעברת בעלות רכב?

A: כן, ישנם מקרים מיוחדים בהעברת בעלות רכב. למשל, העברת בעלות עם מיופה כוח, העברת בעלות לרכב ביבוא אישי, העברת בעלות על אוטובוס, העברת בעלות רכב נכה, העברת בעלות על מונית, העברת בעלות רכב בירושה בעת פטירת בעל הרכב, הוספה, שינוי או ביטול שותף ברכב, והעברת רכב ציבורי. כל מקרה מיוחד יחולה הליך נפרד המבטיח ביצוע מיטבי ובטוח, תוך תיוג לכל מקור וצד שבהעברת בעלות הרכב.

שאלות ומדיריכים נוספים >>

איך להעביר את הזמן בבית ביצירתיות ופעילויות ייחודיות

איך להעביר מפגש בגן

איך להעביר חשבון חשמל